Vad har en vvs montör för arbetsuppgifter?

En VVS montör har som ansvar att installera, reparera och underhålla VVS-system. Det innebär att installera rörledningar, avloppssystem, värmesystem och klimatanläggningar. Men hur går arbetet egentligen och hur ser en arbetsdag ut? Det ger vi dig svar på här.

Arbetsuppgifter för en VVS-montör

VVS-montörer spelar en avgörande roll inom bygg- och installationsindustrin. Deras kompetens och tekniska färdigheter krävs för att skapa och underhålla funktionella VVS-system. I denna blogg kommer vi att utforska arbetsuppgifterna för en VVS-montör, vilken arbetsmiljö de vanligtvis arbetar i och vad de installerar.

Vad gör en VVS-montör?

En VVS-montör är specialiserad på VVS-installationer, vilket inkluderar allt från rörledningar och ventilationssystem till värmesystem och avloppssystem. 

Här är några av de vanligaste arbetsuppgifterna för en VVS montör:

  • Installation av rörledningar: En VVS montör är expert på att installera rörledningar för vattenförsörjning och avloppssystem. De kan även behöva anpassa rörsystem efter specifika byggnadsstrukturer.
  • Installation av uppvärmningssystem: VVS-montörer är ansvariga för att installera och underhålla olika typer av uppvärmningssystem, som värmepumpar, pannor och radiatorer. De ser till att systemen är korrekt anslutna och fungerar effektivt.
  • Installation av klimat- och ventilationssystem: VVS-montörer kan också arbeta med att installera och underhålla klimat- och ventilationssystem i både bostäder och kommersiella fastigheter. Detta inkluderar installation av luftkonditionering, ventilationssystem och kanalsystem.
  • Reparation och underhåll: En viktig del av en VVS-montörs arbete är att reparera och underhålla olika VVS-system. De kan identifiera och åtgärda problem som läckande rör, felaktiga ventiler eller ineffektiva uppvärmningssystem.
  • Byggarbetsplatser: Många VVS-montörer arbetar på byggarbetsplatser där de installerar VVS-system i nya byggnader eller renoveringsprojekt. Dessa arbetsplatser kan vara bullriga och stökiga.
  • Verkstäder: Vissa VVS-montörer arbetar i verkstäder där de tillverkar och förbereder VVS-material och komponenter för installation.
  • Service och underhåll: En del VVS-montörer arbetar inom service och underhåll och utför reparationer och underhåll på befintliga VVS-system. De kan behöva besöka olika platser och fastigheter för att lösa problem och utföra rutinmässig service.
  • Säkerhets- och miljöaspekter: VVS-montören måste också vara medveten om säkerhets- och miljöaspekterna av sitt arbete. De måste följa relevanta byggnormer och säkerhetsföreskrifter för att säkerställa att installationer och reparationer uppfyller kvalitetsstandarder och minimera riskerna för läckage eller olyckor. Vidare måste de vara medvetna om regler och föreskrifter för miljöskydd och avfallshantering.

Hur ser framtiden ut för en vvs-montör?

Enligt Arbetsförmedlingen är VVS-montörer eftertraktade på arbetsmarknaden. Under perioden 2021-2023 förväntas det finnas ett stort antal lediga jobb inom yrket i Sverige. Lönen för en VVS-montör varierar beroende på erfarenhet och arbetsplats, men enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) låg den årliga medianlönen för VVS-montörer som var anställda i Sverige 2020 på cirka 403 600 kr.

Sammanfattningsvis är VVS montören en viktig yrkesgrupp som håller våra vattensystem i toppskick. Genom att installera, reparera och underhålla VVS-system säkerställer de att vi har tillgång till en säker, ren och bekväm inomhusmiljö.

Källor och hänvisningar:

 

Friskrivning: Vi har ingenting att göra med någon av de sidor som vi hänvisar till. Vi har faktagranskat all information vi skriver om och vid tidpunkten för publicering var dessa korrekta och uppdaterade. Vi har heller inget samröre med något företag, organisation eller annan intressepart som vi eventuellt skriver om i artikeln.

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Johan har erfarenhet från ledarskap och rekrytering. Han jobbar idag som frilansskribent och gör konsultuppdrag och föreläsningar inom ledarskap och affärsutveckling.