Hur blir man frisör?

Hur blir man frisör?

Hur blir man frisör, vilken utbildning krävs och hur får du ett gesällbrev? Frågorna är många, svaren får du här i vår artikel om hur du kan utbilda dig till frisör.

I denna artikel kommer du att lära dig om frisörens arbete och de rekommenderade utbildningsvägarna för att bli en framgångsrik frisör. Du kommer att få insikt i de olika proven som bevisar dina kunskaper och färdigheter, samt hur du kan erhålla en licens och fortsätta din professionella utveckling inom frisöryrket.  

Vägen till att bli frisör i Sverige är flexibel och varierar beroende på individuella förutsättningar. Till skillnad från vissa andra yrken finns inga fasta krav på utbildning för att arbeta som frisör i Sverige. Dock har Frisörernas Yrkesnämnd (FYN) infört en frivillig licens för att höja kvaliteten och statusen för frisöryrket. För att erhålla denna licens krävs det att man uppfyller specifika utbildnings- och erfarenhetskrav.

Det finns tre huvudsakliga utbildningsvägar för att bli frisör

Gymnasieutbildning

Du kan börja din frisörutbildning direkt efter grundskolan genom att gå på ett hantverksprogram med inriktning frisör på gymnasieskolan. Detta erbjuder en grundläggande utbildning till frisör. För att gå vidare till delprov krävs godkända resultat i kurserna "Frisör 1 till 6".

 

Vuxen grundutbildning

Om du redan har en gymnasieutbildning från ett annat program eller är över 18 år kan du välja att genomgå en godkänd kommunal eller privat frisörgrundutbildning. Dessa utbildningar, som varar ungefär ett år på heltid, erbjuder möjligheten att bli en behörig frisör.

 

Företagsförlagd traineeutbildning

En annan möjlighet är att arbeta som trainee på en frisörsalong med en behörig frisör som handledare. Denna utbildning delas upp i två nivåer och följer en läroplan. Efter avslutad traineeutbildning kan du avlägga gesällprovet.

Oavsett vilken väg du väljer att ta, innebär frisöryrket både ett hantverks- och serviceyrke. För att lyckas som frisör krävs inte bara kreativ förmåga utan också kunskap om klippsätt, trender, verktygshantering, kemiska behandlingar, håruppsättningar, hårvårdsprodukter och kommunikationsförmåga. Frisörer kan arbeta som egenföretagare eller vara anställda på en frisörsalong.

Efter avslutad grundutbildning och praktisk erfarenhet kan man avlägga gesällprovet, vilket resulterar i ett gesällbrev och fullständig yrkesbehörighet. Därefter finns möjligheten att vidareutbilda sig genom mästarutbildning och mästarbrev.

För de som har utbildat sig utomlands finns möjligheten till validering av utbildningen genom olika metoder som erbjuds av FYN. Detta kan inkludera att avlägga delprov och gesällprov för att styrka sina kunskaper eller genom granskning av utbildningsmodeller, yrkesprov och yrkesbevis från andra länder.

Andra intressanta och relaterade artiklar:

 

Källor och hänvisningar:

 

Friskrivning: Vi har inget samröre med någon av de sidor som vi hänvisar till. Vi har faktagranskat all information vi skriver om och vid tidpunkten för publicering var dessa korrekta och uppdaterade. Vi har heller inget samröre med något företag, organisation eller annan intressepart som vi eventuellt skriver om i artikeln.