Vad har en målare i lön?

Vad har en målare i lön?

Yrket som målare är vad man kallar för ett specialistyrke. Det innebär att du har djupa kunskaper om t ex hur man ska behandla olika ytor. Det här också något som kan påverka din lön som målare. I den här artikeln kommer vi fokusera på just det - hur mycket du tjänar i lön som målare, vad som påverkar din lön och hur du kan höja den.

Faktorer som påverkar lönen för målare

Rent generellt kan man säga att en målare med längre och mer erfarenhet verkar ha en högre lön än de personer som har något mindre erfarenhet.  Men det stämmer inte alltid, utan andra faktorer som t ex vilka utbildningar du har, var någonstans du jobbar som målare och vilken typ av arbetsgivare du har påverkar också vilken lön du får.

Här är en lista med de vanligaste lönepåverkande faktorerna:

  • Erfarenhet. Som vi nämnde i inledningen så får du troligen högre lön om du har längre erfarenhet. Det är logiskt eftersom du lär dig mer ju längre du arbetar som målare och därmed blir du också mer värdefull för en arbetsgivare.
  • Var du jobbar någonstans. Var i Sverige du har din arbetsplats påverkar också din lön. Tänker man på det så är det också logiskt, då levnadskostnaderna är högre i storstadsregionerna till exempel.
  • Vilket företag du jobbar på. Om du är anställd i ett större företag i till exempel Stockholm så tenderar lönen att vara högre än om du är egenföretagare på en mindre ort.

Förutom de tre faktorerna ovan så kan även ålder spela in ibland. Generellt sett så har du en högre lön om du är äldre och det påverkar och är till din fördel om är just lite äldre när du ska löneförhandla. En äldre person har vanligtvis bredare expertis och större erfarenhet och är därmed mer intressant. 

Tips för att höja din lön som målare

Oavsett vilket yrke du har så är det alltid bra att fortsätta lära sig och stärka sin kompetens inom yrket. Som målare kan du t ex delta på olika workshops som anordnas, gå specifika kurser inom ditt yrke och kanske en kvällskurs. Det kommer göra dig mer attraktiv och därmed också stora möjligheter att höja din lön som målare.

Ett annat sätt att stärka dig på arbetsmarknaden är att försöka få olika certifieringar. Det stärker också din kompetens och visar med “fakta” att du har bredare kunskaper än någon annan. Eftersom målaryrket är ett specialistyrke så är vissa certifieringar kopplade till en viss lönenivåer, så det är bra om du kan hitta dessa.

Nätverka och skapa nya kontakter inom din bransch. Det är alltid bra att försöka träffa nya personer inom ditt yrke, det kan hjälpa dig i din utveckling och även leda till jobbmöjligheter som kan höja din lön.

Ta på dig ansvarsfulla uppgifter och roller. Dyker det upp en ledig befattning på din arbetsplats, så sök den och försök få den. Prata muntligen med din chef om det så han eller hon förstår att du är intresserad av rollen. Det visar att du är driven och kommer leda till att du får utökat ansvar. På sikt så ökar det din erfarenhet och höjer även din lön.

Här kan du läsa mer om olika arbetsuppgifter och vad en målare gör.

Målarlön för 2024

För att få exakta och uppdaterade löneuppgifter så är det bra om du kollar med fackföreningarna och olika organisationer inom målarbranschen. Men vi kollade lite lönestatistik för målare och här är vad vi hittade:

Genomsnitt för alla kön:

34,500 kronor/månad

Genomsnitt för kvinnor:

29,800 kronor/månad

Genomsnitt för män:

35,000 kronor/månad

ÅldersgruppGenomsnittslön
Ålder 18 - 24 år30 200 kronor
Ålder 25 - 34 år33 900 kronor
Ålder 35 - 44 år35 100 kronor
Ålder 45 - 54 år37 000 kronor
Ålder 55 - 64 år34 200 kronor

Löneuppgifterna är för privat sektor (alltså privatägda företag) och år 2022.

frågor och svar om lönen för målare

Vad tjänar en målare i Sverige 2024?   

Lönen för en målare i Sverige 2024 kan variera beroende på flera faktorer, inklusive erfarenhet, utbildning, arbetsplats och plats i landet. Generellt sett kan en målare förvänta sig en genomsnittlig månadslön på ca 35 000 SEK före skatt. Med fler års erfarenhet och specialiserade färdigheter kan lönen vara högre, och den kan också variera beroende på om målaren är anställd av ett företag eller arbetar som egen företagare.  

Vilken timlön har en målare?

Generellt sett kan en målare förvänta sig att tjäna någonstans runt 200 kr per timme innan skatt. Garantilönen höjs den 1:a maj 2024 till 195 kr per timme. Det är dock viktigt att notera att dessa siffror är ungefärliga och att faktorer som kollektivavtal, specifika färdigheter och marknadstrender kan påverka den faktiska lönen.  

 

Källor och hänvisningar:

 

Friskrivning: Vi har ingenting att göra med någon av de sidor som vi hänvisar till. Vi har faktagranskat all information vi skriver om och vid tidpunkten för publicering var dessa korrekta och uppdaterade. Vi har heller inget samröre med något företag, organisation eller annan intressepart som vi eventuellt skriver om i artikeln.

 

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Johan har erfarenhet från ledarskap och rekrytering. Han jobbar idag som frilansskribent och gör konsultuppdrag och föreläsningar inom ledarskap och affärsutveckling.