Vanliga intervjufrågor - så förbereder du dig

Vanliga intervjufrågor - så förbereder du dig

Dags för intervjun till drömjobbet? Då ska du läsa den här artikeln om vanliga intervjufrågor, och hur du kan svara på dem.

Att gå på en anställningsintervju kan vara en nervös upplevelse, men att förbereda sig på de vanligaste intervjufrågorna kan hjälpa dig att känna dig mer självsäker och säkerställa att du gör ett bra intryck. 

Alla rekryterare och anställande chefer följer någon form av mall med ett x antal färdiga frågor. Detta använder dem till att göra en bedömning av de personer dem har intervjuat. Om du kommer förberedd och har identifierat de vanligaste frågorna på anställningsintervjuer så ligger du ett steg före de flesta andra.

Vanliga intervjufrågor - 20 exempel

Här är 20 vanliga frågor som du kan förvänta dig på en anställningsintervju och tips på hur du kan svara på dem på ett lösningsfokuserat sätt.

1. Berätta om dig själv

Det här är kanske den svåraste frågan att svara på. Du vill framstå på ett bra sätt för att få jobbet, men samtidigt inte ljuga och förstärka saker. Istället för att försöka framstå som något du inte är så ger vi dig rådet att fokusera på dina erfarenheter och prestationer som är relevanta för jobbet du söker. Ge exempel på hur dem kan fungera bra för den nya rollen och för det nya företaget. Visa på ett bra sätt hur dina styrkor kan bidra till företaget och tillväxten.

Om du t ex byter bransch och inriktning så kan du försöka hitta bra exempel på dina styrkor och erfarenheter i tidigare roller som kan vara användbara för dig och det nya företaget, om du får jobbet. Alla företag letar efter någon som är lösningsfokuserad, initiativrik och flexibel som person - kan du visa exempel på det så ligger du bra till är våra erfarenheter.

2. Varför är du intresserad av den här tjänsten?

Det här är en av de viktigaste frågorna som du kommer få under anställningsintervjun. Då gäller det att du har tänkt igenom hur och på vilket sätt du vill svara på frågan. 

 • Visa att du har gjort lite efterforskningar om företaget genom att ge exempel från företagets historia, någon nyhetsartikel eller något annat som verkligen visar att du gjort mer än bara tittat på deras hemsida. En rekryterare ser på dig om du har gjort din bakgrundskoll. Sedan är det ju bra för dig också att få veta liter mer om din, eventuellt, nya arbetsgivare.
 • Visa att du är intresserad av att bidra till dess mål. Kontrollera företagets ekonomiska resultat på externa siter som t ex allabolag.se och försök analysera hur det har gått de senaste åren. Fundera också på hur just du konkret skulle kunna bidra till att företaget stärker sin ekonomiska tillväxt.
 • Berätta om hur dina erfarenheter och färdigheter matchar jobbets krav. Läs igenom kravprofilen i jobbannonsen igen tills du kan svara på de flesta punkter som man har listat upp. Ge också exempel på tillfällen där du tidigare har mött liknande krav.

 

Det är alltid bra om du kan vara genuin i dina svar och dina exempel. Att visa vem du är kommer alltid ses som en styrka för personen som rekryterar, det blir också enklare för båda parter att se tidigt om det blir en “match” eller inte.

Läs mer: Vilket jobb passar mig?

3. Vilka är dina styrkor?

Här gäller det för dig att beskriva dina styrkor som är relevanta för jobbet och ge exempel på hur du har använt dem i tidigare jobb. Det är alltså viktigt att du förstår vad rollen innebär, vilka tänkbara utmaningar det kan finnas och hur du kan lösa olika tänkbara problem på arbetsplatsen.

Om du har erfarenhet från en ledande eller en chefsbefattning kan det vara bra att du tänker igenom hur du skulle kunna använda det i rollen som du ska intervjuas för. Var också beredd på, om det inte är en chefsroll du har sökt, att svara på varför du inte har en chefstjänst idag. Om det är en chefsroll du har sökt så vill vi tipsa dig om den här artikeln med 4 vanliga intervjufrågor till chefer.

Det är också viktigt att komma ihåg att vara ärlig i din kommunikation om dina styrkor. Att överdriva eller ljuga om dina färdigheter kan leda till att du hamnar i en jobbsituation som inte passar dig eller din nya arbetsgivare. Var öppen och ärlig om dina styrkor och visa hur de kan bidra till företagets mål.

I slutändan handlar det om att visa upp din lösningsfokuserade inställning genom att kommunicera tydligt, vara självsäker och visa upp konkreta exempel på hur du har använt dina styrkor för att lösa problem och uppnå resultat. Genom att visa upp dina styrkor på ett övertygande sätt kan du öka dina chanser att få jobbet och bli en värdefull tillgång för företaget.

4. Vilka är dina svagheter?    

Här har du faktiskt chansen att sticka ut på ett väldigt positivt sätt genom att visa att du är självmedveten och arbetar aktivt med att förbättra dina svagheter. Det visar att du vet om dina områden som du kan förbättra och det tyder på stark självinsikt, starkt självledarskap och en stor mogenhet. 

Berätta och ge exempel på hur du har utvecklat dina färdigheter genom arbete, träning eller utbildning. Det visar också på att du har tagit steg för att utveckla dig själv vilket i sin tur tyder på ansvarskänsla och att du är lösningsfokuserad. 

Att förstå sina svagheter och utvecklingsområden är alltid bara positivt för dig. I arbetslivet ger det dig insikt om vad du kan förbättra och behöver öva på, men du förstår också dina styrkor på ett annat sätt. I privatlivet så kommer du utvecklas som person oerhört mycket om du hittar din potential.

5. Var ser du dig själv om fem år?

Det här är en riktig klassiker när det kommer till intervjufrågor. Syftet med den här frågan är för att rekryteraren, eller den anställande chefen, vill se vilka ambitioner och planer du har. tänk igenom hur du vill svara på den här frågan och utgå även från hur du tror att företaget ser ut rent organisatoriskt och ge exempel på hur du skulle kunna göra karriär på företaget men även hur dina drivkrafter kan ge företaget nya intäkter. 

Det är viktigt att visa att du har ambitioner och mål, men även att du också är flexibel och öppen för nya möjligheter. Koppla gärna ihop det här med dina styrkor och varför du är intresserad av företaget och den aktuella tjänsten. 

Vill du fördjupa dig lite mer hur du kan utveckla din karriär så kan du läsa den här artikeln om hur du bygger en framgånsrik karriär.

6. Hur hanterar du stressiga situationer?    

Den här frågan är också väldigt vanlig under intervjuer. Anledningen till att många ställer frågan är för att se hur införstådd personen är om sig själv i olika situationer. Hur väl känner du dig själv och hur duktig är du på att hantera olika situationer som uppkommer under en arbetsdag. 

Ett bra svar, om det stämmer in på dig, är att beskriva på vilket sätt du hanterar stress. Det kan t ex vara genom att prioritera uppgifter, kommunicera klart och tydligt och söka stöd från kollegor eller chefer om det behövs. 

Det visar att du kan lösa problem själv, att du är en lagspelare och att du tar hjälp om det behövs.

7. Hur hanterar du konflikter på arbetsplatsen?

Konflikter förekommer på alla arbetsplatser med jämna mellanrum, så är det bara. Syftet med att ställa frågan hur du hanterar konflikter på arbetsplatsen är för att se hur du fungerar med andra, hur lösningsfokuserad du är och hur bra du är på att lyssna på andra människor. Här är det bra om du tänker igenom ditt svar noga och är trygg i hur du själv skulle agera om du behöver ta tag i ett problem på arbetsplatsen. 

Det gäller att du kan visa på att du är en bra kommunikatör och att du lyssnar på andra människor. För att kunna lösa konflikter så är det viktigt att du förstår andras perspektiv för att på så sätt hitta en gynnsam och hållbar lösning.

8. Hur arbetar du i team?

Den här frågan är också viktig och rekryteraren vill se hur du fungerar i team och vilket roll du intar. Självklart är den som intervjuar dig väl medveten om att du förstår att den här frågan kommer och att du har förberett ett svar på den. Men precis om med andra svar du ska ge under intervjuerna så var genuin och äkta även här. 

Beskriv hur du tidigare har fungerat i olika team och på vilket sätt du bidrog till hela teamets framgång. Om du har erfarenhet av att vara teamledare eller arbetsledare t ex, så lyft fram det också. 

Den viktigaste egenskapen för att du ska kunna fungera i ett nytt team är att du är flexibel, lyssnar in och förstår hur gruppen är sammannsatt. Om inte rollen tydligt kräver det, och att det kanske framgår i jobbannonsen, så finns det ingen anledning för dig att beskriva dig som bufflig, hård och kontrollerande - det blir bara negativt för rekryteraren.

Beskriv hur du samarbetar med andra genom att lyssna, bidra med dina styrkor och respektera andras åsikter och idéer.

9. Vad har du gjort för att utveckla dina färdigheter?

Här tycker vi att du ska lyfta fram flera olika saker som har bidragit till att du byggt på dig dina kompetenser. Vilka enstaka kurser har du gått? Vilka olika internutbildningar har du gått hos tidigare arbetsgivare? Vilka kurser och engagemang har du utanför arbetet som du kan nämna på ett positivt sätt?

Det här är ett sätt för en potentiell arbetsgivare och chef att se hur du tar tag i din egen utveckling. Om du är öppen för nya lärdomar kan det tyda på att du är intresserad av att utvecklas och lära dig nya saker. Och det tycker de flesta moderna arbetsgivare är något positivt.

Lyft fram olika kurser, utbildningar eller andra aktiviteter som du har deltagit i för att utveckla dina färdigheter. Tänk utanför boxen litegrann och utgå från jobbannonsen och vad som är viktigt för företaget. Fråga gärna så tidigt som möjligt i dina kontakter med företaget om vad dem letar efter och vilka kompetenser dem gärna vill få in. Det gör det enklare för dig att förstå hur och på vilket sätt det kommer bli en bra lösning för er båda.

10. Vad är din erfarenhet av att arbeta med kunder?

Att ha erfarenhet av att arbeta med kunder och ha en tät kundkontakt visar på flera starka sidor hos dig. Det visar att du tar ansvar, är lösingsfokuserad, affärsinriktad, har en social förmåga och andra saker som är positivt. 

Hur har du jobbat med kundkontakter tidigare i din karriär? Hur väl förstår du hur viktigt det är med en bra relation för en hållbar utveckling för företaget. Om du t ex har arbetat som frilans eller konsult så tycker vi att du ska nämna det. Det visar på att du kan stå på egna ben, ta ansvar och även har en kundkontakt löpande.

Passa på att visa din erfarenhet av att arbeta med kundkontakter genom att visa hur du har hanterat kundförfrågningar, löst problem och byggt långsiktiga relationer.

11. Vilka är dina lösningsfokuserade strategier för att hantera en utmaning på jobbet?

För i stort sett alla arbetsgivare är det viktigt med anställda som är lösningsfokuserade och som tar initiativ. Du kommer ställas inför olika typer av utmaningar och problem varje dag, oavsett vilket yrke du jobbar med. Då vill rekryteraren se hur du tar dig an nya situationer och hur din process för att hantera det ser ut.

Försök att beskriva t ex:

 • hur du analyserar problemet
 • hur du identifierar ett problem
 • hur du går till väga för att hitta lösningar
 • hur och på vilket sätt du implementerar lösningen. Här kan du med fördel nämna att du inkluderar kollegor och andra team - det visar på lagkänsla och förståelse för hur det påverkar företaget positivt att arbeta tillsammans.

Men fokusera på att du förstår att problem uppstår och att ingen kan lösa det som uppstår själv.

12. Hur håller du dig uppdaterad med de senaste trenderna inom din bransch?

Det här är viktigt ur flera perspektiv. Dels så vill den som intervjuar dig se hur du hänger med i utvecklingen men även hur bra du är på att nätverka. Att följa med i den snabba utvecklingen i samhället idag är viktigt och det visar på att du har koll på läget. 

Du kan t ex nämna olika siter inom din bransch, olika evenemang du deltar i (eller vill delta i), kurser och olika utbildningar. Nämn också några starka profiler i din bransch som du följer på t ex Linkedin. 

13. Hur hanterar du förändringar på arbetsplatsen?

Här tycker vi att du ska ta chansen att visa att du är anpassningsbar. Det förekommer på alla företag att det blir förändringar med jämna mellanrum och om du kan visa att du kan hantera förändringar genom att t ex vara öppen för nya idéerr och anpassa dina arbetsmetoder efter nya krav och förutsättningar så är det en positiv egenskap.

Att kunna hantera förädnringar på arbetsplatsen på ett positivt sätt är viktigt för det visar din arbetsgivare att du värdesätter företagets välmående framför något annat. Med det sagt så ska du såklart inte gå med på vilka förändringar som helst men generellt sett så menar man t ex nedskärningar när man ställer den frågan. Så var medveten om det och fundera på hur du ställer dig till negativa utvecklingar på arbetsplatsen. 

14. Vilka resultat har du uppnått i tidigare jobb?

Att kunna visa på bra resultat på tidigare arbetsplatser och uppdrag är också viktigt. Kan du visa att något du tidigare har gjort gav ett positivt resultat till det företagets finansiella resultat så är det jättebra. Det kan t ex vara att du ökade försäljningen för ditt säljområde med 15% över 2 år, eller att er kundnöjdhet ökade från 67% till 83% över 3 år. Såna resultat gillar en ny arbetsgivare att höra och du har säkert liknande resultat med dig från tidigare arbeten.

Beskriv dina prestationer genom att visa hur du bidrog till företagets mål genom att öka försäljningen, minska kostnaderna eller förbättra kundnöjdheten.

15. Hur hanterar du deadlines?

Att hålla deadlines visar att du är strukturerad, organiserad och har disciplin. Alla företag har någon form av deadlines och dessa är alltid viktiga att ta hänsyn till. Om du t ex ska leverera något till din chef så är chansen rätt stor att hen ska skicka det vidare i sin tur uppåt i organisationen. Det ser inte bra ut då om du inte kan leverera det i tid helt enkelt.

Visa att du kan hantera deadlines genom att prioritera dina arbetsuppgifter, kommunicera klart och tydligt och söka stöd från kollegor eller din chef om det behövs.

16. Hur är din ledarstil?

Att visa på din ledarstil och vara medveten om hur du fungerar i vissa situationer är också bra. Om du kan visa att du tidigare var en uppskattad ledare eller chef genom motivation till dina medarbetare, så är det ett stort plus för dig.

Många företag idag efterfrågar ett mer modernt ledarskap. Med det menar vi ett coachande förhlållningssätt, förståelse för att vi är olika individer och att sätta mål som utgår från den enskilde peronser

Beskriv din ledarstil genom att visa hur du inspirerar och motiverar andra att uppnå sina mål.

17. Vilken typ av arbetsmiljö trivs du bäst i?

Arbetsmiljön har en oerhört stor roll på hur det kommer gå för dig på ditt nya jobb. Var ärlig och berätta i vilken miljö du fungerar bäst och på vilket sätt du gillar att samarbeta med andra. Säg inte att du tycker det är skönt att jobba själv, nämn det på ett sätt som gör att du framstår som en lagspelare som uppskattar möjligheten att få arbeta ostört ibland. 

Beskriv den arbetsmiljö du trivs bäst i genom att visa hur du arbetar bäst med andra och vilken typ av stöd du behöver för att vara produktiv.

18. Vad är dina löneförväntningar?

Vi tycker det är bra om ni diskuterar lönen så tidigt som möjligt i rekryteringsprocessen. Varför ska ni fortsätt diskutera om ni inte ligger inom samma lönenivå? Det är viktigt för dig att du får den lön som du känner dig nöjd med och likadant är det för arbetsgivaren - företaget vill också känna att dem får valuta för de pengar dem betalar till dig. 

Läs på om marknadslönen för din nya roll, hur företaget har presterat de senaste två åren och försök få klarhet i hur lönenivån för det aktuella företaget ser ut. Du och företaget vinner avsolut ingenting på att du får en lägre lön än du tänkt och vad marknaden säger.

Visa att du har forskat om marknadsvärden och att du är öppen för att diskutera lönen utifrån dina färdigheter och erfarenheter.

19. Hur bidrar du till en positiv arbetsmiljö?

Det här är också viktigt att tänka på. Du kommer jobba tillsammans med andra personer och troligen också i ett team. Då är det viktigt att ni fungerar ihop och framförallt att det inte är för stora skillnader mellan er. Har du exempel sedan tidigare på hur du agerar i team så är det bra. Ge gärna exempel på vilken typ av kommunikatör du är, att du samarbetar bra med teamets mål i fokus och att du är en lagspelare att räkna med. 

20. Vilka frågor har du till oss?

Det här är en fråga som du inte får förbise. Att vara förberedd med frågor till rekryteraren visar att du är genuint intresserad. Vilka frågor du ska ställa beror såklart på rollen, företaget, bransch och annat men några frågor som vi tycker du ska ställa är:

 • Hur är framtidsutsikterna? 
 • Vilka mål mäts ditt nya team mot och vilka mål kommer du mätas mot?
 • Vad är det för typ av kultur på företaget?
 • Hur är det med flexibla arbetstider? Kommer du kunna jobba hemifrån om det finns behov av det?

 

Genom att du förbereder dig på de vanliga intervjufrågorna, så kommer du känna dig mer självsäker och troligen också göra en bättre intervju och ge ett bättre intryck. Tänk också på lösningar och fokusera på hur du kan bidra till din nya arbetsgivares mål och resultat. Det kommer att öka dina chanser att få det där drömjobbet du har hoppats på.

Till sist - Lycka till!

 

Källor och hänvisningar:

 

Friskrivning: Vi har ingenting att göra med någon av de sidor som vi hänvisar till. Vi har faktagranskat all information vi skriver om och vid tidpunkten för publicering var dessa korrekta och uppdaterade. Vi har heller inget samröre med något företag, organisation eller annan intressepart som vi eventuellt skriver om i artikeln.

 

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Johan har erfarenhet från ledarskap och rekrytering. Han jobbar idag som frilansskribent och gör konsultuppdrag och föreläsningar inom ledarskap och affärsutveckling.