Så skapar du en karriärplan

Så skapar du en karriärplan

Med en genomarbetad karriärplan och strategi, så ökar du dina chanser rejält för att kunna nå dina mål. Men hur skapar du en och hur kommer du igång?

Image by pch.vectoron Freepik

Att ha en karriärplan är avgörande för att uppnå dina yrkesmål. En karriärplan hjälper dig att definiera dina karriärmål och skapa en plan för att nå dem. Det är ett viktigt verktyg för att hålla dig fokuserad och motiverad i din karriärutveckling. I den här artikeln kommer vi att diskutera hur du kan skapa en effektiv karriärplan och använda två listor för att hjälpa dig att nå dina yrkesmål.

Lista 1: Definiera dina yrkesmål

Det första steget i att skapa en karriärplan är att definiera dina mål. Att ha tydliga mål hjälper dig att fokusera på vad du vill uppnå och skapar en riktning för din karriärutveckling. Här är några frågor att tänka på när du definierar dina mål:

 1. Vad är ditt drömjobb?
 2. Vilken bransch vill du arbeta inom?
 3. Vilken typ av arbetsmiljö vill du arbeta i?
 4. Vilka färdigheter vill du utveckla?
 5. Vilka prestationer vill du uppnå i din karriär?

När du har svarat på dessa frågor kan du skapa en lista över dina karriärmål. Det är viktigt att dessa mål är realistiska och mätbara. Till exempel kan ditt mål vara att bli en marknadsföringschef inom fem år eller att öka din lön med 20% inom de närmaste två åren.

Lista 2: Skapa en plan för att nå dina karriärmål

När du har definierat dina mål är det dags att skapa en plan för att nå dem. Detta innebär att identifiera de steg du behöver ta för att uppnå dina mål. Här är några frågor att tänka på när du skapar din plan:

 1. Vilka utbildnings- och utvecklingsmöjligheter finns tillgängliga?
 2. Vilka erfarenheter behöver du för att nå dina mål?
 3. Vilka kontakter behöver du för att nå dina mål?
 4. Vilka specifika prestationer behöver du uppnå för att nå dina mål?
 5. Vilken tidsram har du för att uppnå dina mål?

När du har svarat på dessa frågor kan du skapa en plan för att nå dina mål. Detta kan inkludera att ta kurser, träna, söka nya jobbmöjligheter och bygga ditt nätverk. Var realistisk med din plan och se till att du har tillräckligt med tid och resurser för att uppnå dina mål.

Använd två listor för att hålla dig på rätt spår

Att ha två listor - en för dina mål och en för din plan - kan hjälpa dig att hålla dig på rätt spår i din karriärutveckling. Du kan använda dessa listor som en checklista för att se till att du gör framsteg mot dina mål. Här är några tips för att använda dina listor effektivt:

 1. Se till att dina mål och plan är realistiska och mätbara.
 2. Uppdatera dina listor regelbundet för att återspegla din karriärutveckling.
 3. Använd dina listor som en checklista för att se till att du gör framsteg mot dina mål.
 4. Var flexibel och anpassa din plan om det behövs.
 5. Fira dina prestationer när du når dina mål.

Att skapa en karriärplan är en viktig del av din karriärutveckling. Genom att definiera dina mål och skapa en plan för att nå dem kan du öka din självförtroende och öka dina chanser att nå dina drömmar. Genom att använda två listor kan du hålla dig på rätt spår och göra framsteg mot dina mål. Kom ihåg att vara flexibel och anpassa din plan om det behövs. 

Lycka till med din karriärutveckling!

Källor och hänvisningar:

 

Friskrivning: Vi har ingenting att göra med någon av de sidor som vi hänvisar till. Vi har faktagranskat all information vi skriver om och vid tidpunkten för publicering var dessa korrekta och uppdaterade. Vi har heller inget samröre med något företag, organisation eller annan intressepart som vi eventuellt skriver om i artikeln.

Jennie Sternie

Jennie Sternie

Jennie har ett förflutet som rekryterare inom marknadsföring och har själv även jobbat som digital marknadsförare.