Vad har en VVS montör i lön?

Vad har en VVS montör i lön?

Att vara en VVS-montör innebär att man arbetar med att installera och underhålla rörledningar, värmesystem, vatten- och avloppssystem i olika typer av byggnader. Lönen för en VVS-montör kan variera beroende på flera faktorer och vi går in på dessa närmare i den här artikeln om vad en vvs montör tjänar i lön.

Image by pch.vectoron Freepik

Vad tjänar en VVS montör?

Lönenivåer

Enligt statistik kan en VVS-montör förvänta sig en ingångslön på cirka 30 000 SEK i månaden. Med ökad erfarenhet och kompetens kan lönen öka avsevärt. Det är inte ovanligt att VVS-montörer med flera års erfarenhet kan tjäna närmare 40 000 SEK i månaden.

Enligt statistik från lönekollen så kan en vvs montör tjäna ca 36,000 kronor i snitt per månad, innan skatt. Jämfört med andra hantverkare så ligger löneläget lite över t ex en snickares lön.

ÅldersgruppGenomsnittslön
Ålder 18 - 2431 800 kr
Ålder 25 - 3436 000 kr
Ålder 35 - 4435 700 kr
Ålder 45 - 5437 300 kr
Ålder 55 - 6438 000 kr

Statistiken i tabellen är ett genomsnitt över hela Sverige, alla kön och utan hänsyn till antal år i yrket.

Lönestatistik

Enligt senaste lönestatistiken från Sveriges Ingenjörer kan medianlönen för en VVS-montör ligga på cirka 36 000 SEK i månaden. Detta är dock en genomsnittlig siffra och det är viktigt att komma ihåg att lönerna kan variera beroende på faktorer som vi går igenom nedan.

Vad påverkar lönen för en vvs montör?

Det finns flera faktorer som kan påverka lönen för en VVS-montör. Här är några exempel:

  • Erfarenhet och kompetens: Ju mer erfarenhet och specialistkunskaper en VVS-montör har, desto mer kan de förvänta sig att tjäna i lön.
  • Utbildning och certifiering: Att ha relevanta utbildningar och erhålla certifikat inom VVS-området kan också påverka lönen positivt.
  • Geografisk plats: Lönen för VVS-montörer kan variera beroende på var i landet de arbetar. Städer med höga levnadskostnader och större efterfrågan kan ha högre lönenivåer.
  • Typ av arbetsgivare: Att arbeta inom den offentliga sektorn, privata företag eller som egen företagare kan påverka lönenivån.

Lästips: Här kan du läsa mer om vad en vvs montör gör en vanlig arbetsdag.

Andra faktorer som påverkar lönen

Förutom de tidigare nämnda faktorerna kan det också finnas andra faktorer som påverkar lönen för en VVS-montör. Förmåner som tillhandahålls av arbetsgivaren, såsom pension, sjukförsäkringar och förmåner inom friskvård, kan också ha en inverkan på den totala lönenivån. Dessutom kan individuell löneförhandling och möjligheter till kompetensutveckling påverka möjligheten att få högre lön.

Det är viktigt att komma ihåg att lönen för en VVS-montör kan variera beroende på flera faktorer. Men generellt sett kan man förvänta sig en ingångslön på cirka 30,000 SEK i månaden. Med erfarenhet, certifieringar och kompetensutveckling kan lönen öka avsevärt. Det är alltid bra att göra undersökningar om löneläget inom den specifika regionen för att få en mer exakt uppfattning om vad man kan förvänta sig att tjäna som VVS-montör.

Källor och hänvisningar:

 

Friskrivning: Vi har ingenting att göra med någon av de sidor som vi hänvisar till. Vi har faktagranskat all information vi skriver om och vid tidpunkten för publicering var dessa korrekta och uppdaterade. Vi har heller inget samröre med något företag, organisation eller annan intressepart som vi eventuellt skriver om i artikeln.

 

 

Johan Eriksson

Johan Eriksson

Johan har erfarenhet från ledarskap och rekrytering. Han jobbar idag som frilansskribent och gör konsultuppdrag och föreläsningar inom ledarskap och affärsutveckling.