Lär dig hantera stressiga situationer på jobbet

Lär dig hantera stressiga situationer på jobbet

Alla upplever vi stressiga situationer på jobbet och i privatlivet ibland, det är en del av livet. Men hur ska man göra för att hantera stressen på ett bra sätt? Det svarar vi på i den här artikeln, vi ger dig även tips som hjälper dig hantera stress på jobbet.

Image by pch.vectoron Freepik

 

Identifiera källan till stressen

Det första du behöver göra för att hantera stress och situationer som leder fram till stress är att förstå vad det beror på. Du behöver hitta källan med andra ord. Det innebär att du måste tänka igenom olika situationer när stressen uppkom och hitta det som en stund innan orsakade allting, och hitta en gemensam nämnare. På jobbet till exempel, så kan det vara perioder av överbelastning och är det så kan det vara bra att du först tänker igenom om du kan planera om ditt arbete på något sätt. Kan du inte hitta ett sätt att lösa det på så vänd dig till dina kollegor.

Stressiga situationer är en del av livet. Du kommer stöta på det i jobbet och i privatlivet. Det är viktigt att du tidigt lär dig hantera stress på jobbet och olika situationer som ligger till grund för det för att du ska undvika negativa konsekvenser. Genom att du tänker lösningsorienterat så kan du undvika situationerna som leder till stress.

Det är viktigt för dig och personer i din omgivning att du hittar det som stressar dig, så att du kan lära dig att undvika liknande situationer igen. 

Använd avslappningsövningar

Olika avslappningsövningar som t ex yoga, djupandning och meditation kan hjälpa dig med hanteringen av stressiga situationer. Dessa verktyg ger dig möjligheten att minska din stress och din ångest på ett bra sätt. 

För att klara av den akuta stressen så tycker vi att du ska lämna det som gör dig stressad och ta dig till en lugn plats och spendera några minuter på olika avslappningsövningar. Det kommer hjälpa dig och du kommer känna dig lugnare. Fortare än du tror. 

Tips på olika avslappningsövningar och olika yogatekniker hittar du enkelt genom att söka på nätet. Det finns garanterat någon som erbjuder de här tjänsterna där du bor, annars så har du även kurser online som du kan anmäla dig till. 

Det är värt det - vi lovar!

Undvik stress genom att prioritera din tid och energi

Att kunna prioritera sin tid och få äga kontrollen över sin egen tid hjälper dig att klara av stress och att hantera den på ett bra sätt. Det ger dig känslan av att du har kontrollen, att du kan lägga ditt fokus på det som är viktigast här och nu. Det är något som verkligen underlättar din situation.

Gör en lista över det du ska utföra, prioritera dessa utifrån deadlines och hur lång tid dessa tar. Ett större projekt kräver mer tid och det bästa är att dela upp det i mindre bitar så det inte känns så mycket och övermäktigt. På så sätt kan du fokusera på det som är viktigt och du undviker att känna att du är pressad. Du får mer gjort men utan att känna dig stressad.

Det finns idag olika verktyg och tekniker för att hjälpa dig med detta. Ett verktyg du kan använda dig av är pomodorotekniken - den hjälper dig dela upp dina uppgifter i mindre bitar om 25 minuter för att vara fokuserad och få mer saker gjort över tid.

Prioritering av din tid och energi kan hjälpa dig att hantera stressiga situationer genom att fokusera på det som är viktigast. Du kan tänka på att göra en lista över dina uppgifter och prioritera dem utifrån din tidsplan och energinivå. På så sätt kan du fokusera på det som är viktigast och undvika att känna dig överväldigad.

Sök stöd från andra

Att söka stöd och ta hjälp av andra personer är en styrka. Det är ett bra sätt att få nya perspektiv på saker som stressar dig. Många gånger kommer du se att du stressar dig helt i onödan. Du kan tala med en kollega, en vän eller någon annan som du känner lite förtroende för. Det finns också möjligheter för dit att söka stödet på professionell nivå hos rådgivare eller terapeuter - kolla med din arbetsgivare om företagshälsovården kan hjälpa till.

Många arbetsgivare är idag medvetna om risker och konsekvenser med stress på jobbet. Du ska inte dra dig för att prata med HR eller din chef, om du har förtroende för hen, om du upplever en jobbig situation på jobbet. 

Fokusera på lösningar

Med ett lösningsfokuserat mindset och inställning, så kan du hantera stressiga situation genom att istället fokusera på hur du kan lösa det som uppstått. Du tänker alltså medvetet bort det som händer och konsekvenserna av det för att hitta en lösning som tar dig ur situationen. 

Frågor och svar om att hantera stress på jobbet

Vad är stress och hur påverkar det mig? 

Stress är en reaktion från kroppen på ett hot, utmaning eller utmattning. Risken finns för dig att din hälsa påverkas negativt i form av hjärtsjukdomar, högt blodtryck och andra indirekta hälsoproblem. En för hög arbetsbelastning under för lång tid, t ex på jobbet, kan leda till en mer långvarig stress och då ökar risken för dig att få hälsoproblem.

Vilka är vanliga orsaker till stress? 

Idag är de vanligaste orsakerna till stress hälsoproblem, relationella problem, arbetsrelaterad stress och även ekonomiska problem. När det gäller arbetet så kan en mindre konflikt med en kollega leda till något som utvecklar sig till en arbetsrelaterad stress och det påverkar dig och din omgivning i det långa loppet.

Se därför till att tolka signaler och beteenden på jobbet och försök ha dialoger runt det så du eller någon annan inte hamnar i en situation som riskerar att bli för övermäktig.

Hur kan jag hantera stress på jobbet? 

Det bästa sättet du själv kan hantera stress på jobbet på, är genom att planera och prioritera din tid som vi beskrev ovan. Ta korta pauser, gör rörelseövningar eller avslappningsövningar och prova även att ta en promenad eller löprunda på din lunchrast.

Det viktiga är att du hittar något som fungerar för dig och som håller över tid.

Hur kan jag hantera stress i mitt privatliv? 

Du kommer också ibland att känna stress i ditt privatliv. Det händer alla ibland och är inget konstigt alls. Men även här gäller det att fokusera på samma saker som på arbetet - det vill säga att planera och prioritera din tid, söka stöd och hitta saker som gör att du tränger bort stresskänslan.

Kan stress leda till sömnproblem? 

Det korta svaret är ja, stress kan/kommer leda till sömnproblem. Anledningen till det är att vi låter hjärnan fokusera på det som är jobbigt och stressigt. Det innebär att du inte kan sluta tänka på det även när det är dags för att sova. Även här är det bra om du kan hitta någon form av övningar som hjälper dig att släppa tankarna som leder till stress för dig. Undersök om inte avslappningsövningar är bra för dig att lära dig.

 

Källor och hänvisningar:

 

Friskrivning: Vi har ingenting att göra med någon av de sidor som vi hänvisar till. Vi har faktagranskat all information vi skriver om och vid tidpunkten för publicering var dessa korrekta och uppdaterade. Vi har heller inget samröre med något företag, organisation eller annan intressepart som vi eventuellt skriver om i artikeln.